Szulc Business Group

Szulc Business Group jest firmą zajmująca się doradztwem biznesowym, w szczególności w zakresie sporządzania projekcji finansowych, wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomiczno-finansowych i controllingu. Naszym atutem jest fakt, iż obok grupy ekspertów będących trzonem naszej organizacji posiadamy rozliczne kontakty i bogaty dostęp do grona specjalistów i tym samym możemy dowolnie konfigurować zespół pod indywidualne potrzeby Klienta.


Misja
Pomoc naszym Klientom w osiąganiu zamierzonych planów i wspieranie ich w dążeniu do osiągania celów przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści z tym związanych. Dostarczenie Klientom odpowiednich narzędzi i funkcjonalności, by mogli się oni skupić na tym, co robią najlepiej - na własnym biznesie.


Wizja
Tworzenie elastycznej i wszechstronnej grupy konsultantów, którzy wykorzystują swoją wiedzę tak, by stworzyć wymierne korzyści płynące dla naszych Klientów.


Pod szyldem SBG działamy nieprzerwanie od roku 2005. Od tego czasu realizowaliśmy wiele projektów, każdorazowo zdobywając uznanie naszych Klientów. Zawsze podchodzimy do zleconych nam zadań indywidualnie i elastycznie, tak by jak najlepiej wypełnić powierzone nam zadania. Naszymi Klientami są zarówno podmioty z sektora MSP, duże korporacje, jednostki budżetowe jak i inne firmy consultingowe, zlecające nam wykonywanie różnych opracowań na ich rzecz.

Naszą siedzibą jest Warszawa i na tym rynku działamy najaktywniej. Mimo to wiele projektów realizowaliśmy poza granicami Stolicy. W ostatnim okresie SBG zrealizowało wiele zleceń zdalnie. Oznacza to, iż ograniczono niezbędną liczbę spotkań do absolutnego minimum (często do dwóch: pierwszego na rozpoczęcie projektu i drugiego w celu prezentacji wyników). Natomiast kontakt pomiędzy konsultantami SBG a przedstawicielami zamawiającego realizowana była za pomocą telekonferencji lub innych nośników multimedialnych. Taka forma współpracy pozwoliła naszym Klientom ograniczyć koszty i czas związane z realizacją prac i otworzyła nowe możliwości współpracy pomiędzy nimi a SBG.